THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: PT2000
Địa chỉ tên miền: pt2000.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Toàn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thanh Toàn
MST/ĐKKD/QĐTL: 41C8008772
Trụ sở Doanh nghiệp: 153AB Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 6, Q. 3, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839307900

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm