THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: 78store.vn
Địa chỉ tên miền: 78store.vn
Người chịu trách nhiệm: Dương Châu Quốc Nam
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Dương Châu Quốc Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 41C8017275
Trụ sở Doanh nghiệp: số 1114 - 1116 Trường Sơn, P. 12, Q. 3, tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0916181614

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm