THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: mindtech.vn
Địa chỉ tên miền: mindtech.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Anh Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghệ Giáo Dục Mindtech
MST/ĐKKD/QĐTL: 4201701281
Trụ sở Doanh nghiệp: Tổ 20- Hòn Nghê 2, X. Vĩnh Ngọc, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0898355966

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm