THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://newtechshop.vn/
Địa chỉ tên miền: newtechshop.vn
Người chịu trách nhiệm: Trương Quang Hoàng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trương Quang Hải
MST/ĐKKD/QĐTL: 4300314678
Trụ sở Doanh nghiệp: 72/11 Trương Quốc Dung, P. 10, Q. Phú Nhuận, Tp HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0964248448

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm