THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: duhal.net
Địa chỉ tên miền: duhal.net
Người chịu trách nhiệm: Vũ Mạnh Hùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Confitech số 8
MST/ĐKKD/QĐTL: 0105502504
Trụ sở Doanh nghiệp: 95 đường Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0912686966

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm