THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Giặt Ủi Đà Nẵng
Địa chỉ tên miền: giatuidanang.net
Người chịu trách nhiệm: Trương Văn Triều
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Thiên Nam Ngọc
MST/ĐKKD/QĐTL: 0401694436
Trụ sở Doanh nghiệp: 45 An Cư 1, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, Tp. Đà Nẵng
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02363911582

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm