THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.vitinhdungvi.com
Địa chỉ tên miền: vitinhdungvi.com
Người chịu trách nhiệm: PHAN THI HỒNG VI
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Phan Thị Hồng Vi
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314743246
Trụ sở Doanh nghiệp: 109 Thành Thái, P. 14, Q. 10, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838669267

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm