THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.primevn.com
Địa chỉ tên miền: primevn.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Quang Liên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại Tiên Phong
MST/ĐKKD/QĐTL: 0300992108
Trụ sở Doanh nghiệp: 41 Đường 41, P. 06, Q. 4, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839430980

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm