THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://ames.edu.vn/
Địa chỉ tên miền: ames.edu.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN MẠNH HÀO
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Softech
MST/ĐKKD/QĐTL: 0400392263
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 38 Yên Bái, P. Hải Châu I, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02363779777

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm