THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: khanchoangphamgia.com
Địa chỉ tên miền: khanchoangphamgia.com
Người chịu trách nhiệm: Chu Công Lý
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chu Công Lý
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311493492
Trụ sở Doanh nghiệp: số 18/15 Trần Quang Diệu, P. 14, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938550644

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm