THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: duocphamthaonguyen.com
Địa chỉ tên miền: duocphamthaonguyen.com
Người chịu trách nhiệm: Hoàng Thanh Hải
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Phạm Thị Ánh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0300149956
Trụ sở Doanh nghiệp: 37Quốc Hương,P. Thảo Điền, Q. 2. Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0908669326

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm