THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Mỹ Nghệ Hải Minh
Địa chỉ tên miền: mynghehaiminh.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hữu Thường
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Mỹ Nghệ Hải Minh
MST/ĐKKD/QĐTL: 0600652335
Trụ sở Doanh nghiệp: Xóm 10 Tân Tiến, X. Hải Minh, H. Hải Hậu, Nam Đinh
Tỉnh/Thành phố: Nam Đinh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0918653838

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm