THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.inconcept.vn
Địa chỉ tên miền: inconcept.vn
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN HỒ NGỌC THI
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Nội thất INCONCEPT
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313770945
Trụ sở Doanh nghiệp: 13-15 Calmette, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 39144312

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm