THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: samngoclinhvietnam.com.vn
Địa chỉ tên miền: samngoclinhvietnam.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Thu Hạnh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sâm VINA
MST/ĐKKD/QĐTL: 0401838303
Trụ sở Doanh nghiệp: 09 Phan Châu Trinh, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0973369060

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm