THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: sieuthithiennhien.vn
Địa chỉ tên miền: sieuthithiennhien.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Đình Tuấn
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lê Đình Tuấn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0107941183
Trụ sở Doanh nghiệp: Tại nhà, Đội 12, X. Tả Thanh Oai, H. Thanh Trì, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0982757648

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm