THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://www.kinhmatdangquang.vn
Địa chỉ tên miền: kinhmatdangquang.vn
Người chịu trách nhiệm: Đặng Vinh Quang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Trực tuyến Đăng Quang
MST/ĐKKD/QĐTL: 0104938104
Trụ sở Doanh nghiệp: Tổ 13, P. Thượng Thanh, Q. Long Biên, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0436240752

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm