THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: comfolink
Địa chỉ tên miền: comfolink.com
Người chịu trách nhiệm: Trương Quốc Yên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH comfolink
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314698554
Trụ sở Doanh nghiệp: 65 Hồ Bá Kiện, P. 15, Q. 10, Tp HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01224025025

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm