THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Vịt quay Huỳnh Ký
Địa chỉ tên miền: huynhky.com
Người chịu trách nhiệm: Huỳnh Mỹ Phương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Huỳnh Mỹ Phương
MST/ĐKKD/QĐTL: 41A800231
Trụ sở Doanh nghiệp: 2 Bis Trần Quang Khải, P.Tân Định, Q.1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938078308

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm