THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: mexungthienhuong.com.vn
Địa chỉ tên miền: mexungthienhuong.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Đình Hoàng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thiên Hương
MST/ĐKKD/QĐTL: 3300362479
Trụ sở Doanh nghiệp: 182 Chi Lăng, P. Phú Cát, Tp. Huế, Thừa Thiên Huế
Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0543522040

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm