THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Laptop Lê Sơn
Địa chỉ tên miền: laptopleson.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phú Hưng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Phú Hưng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0106978832
Trụ sở Doanh nghiệp: 217-A2-TX Bắc, P. Thanh Xuân Bắc, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0973007300

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm