THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://phatloc.com.vn
Địa chỉ tên miền: phatloc.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Đặng Tiến Lộc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Tiến Phát
MST/ĐKKD/QĐTL: 8042571962
Trụ sở Doanh nghiệp: 173/14 Nguyễn Thị Minh Khai
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 39260239

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm