THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: TH Nha Trang
Địa chỉ tên miền: thnhatrang.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Thanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Tin Học TH Nha Trang
MST/ĐKKD/QĐTL: 4200423779
Trụ sở Doanh nghiệp: 218 Thống Nhất - P. Phương Sài - TP. Nha Trang - Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02583810822

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm