THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: HäfeleHome
Địa chỉ tên miền: hafelehome.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Ông Dominik Fruth - Tổng Giám đốc
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Hafele Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 0305067898
Trụ sở Doanh nghiệp: 09 Đoàn Văn Bơ, P. 12, Q. 4, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839113113

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm