THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://www.trungdong.com.vn
Địa chỉ tên miền: trungdong.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lương Quang Đặng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Sản xuất thương mại kỹ thuật Trung Đông
MST/ĐKKD/QĐTL: 0311812357
Trụ sở Doanh nghiệp: 58/16 Thành Thái, P. 12, Q. 10, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 39798086

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm