THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: CÔNG NGHỆ 102 - Sản phẩm công nghệ sáng tạo
Địa chỉ tên miền: congnghe102.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hữu Sang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ 102
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314653225
Trụ sở Doanh nghiệp: 122 Nguyễn Sỹ Sách, P, 15, Q. Tân Bình, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838157123

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm