THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Khách sạn Calm Seas
Địa chỉ tên miền: calmseashotel.com.vn
Người chịu trách nhiệm: TRẦN VĂN ĐỒNG
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh công ty TNHH Văn Sỹ tại Khánh Hòa
MST/ĐKKD/QĐTL: 6000409883-003
Trụ sở Doanh nghiệp: Lô 2+3+4, Đường Phạm Văn Đồng, P. Vĩnh Hải, Tp. Nha Trang, Khánh Hòa
Tỉnh/Thành phố: Khánh Hòa
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02583543888

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm