THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Mỹ phẩm BioSK
Địa chỉ tên miền: biosk.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thị Lan Thanh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Thị Lan Thanh
MST/ĐKKD/QĐTL: 8111532117
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 13 (Tầng 1) đường Nguyễn Thiệp, P. Bến Nghé, Q. 1, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0973350081

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm