THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://ducphuong.com.vn/
Địa chỉ tên miền: ducphuong.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phước Tây
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thiết bị y tế Đức Phương
MST/ĐKKD/QĐTL: 0313717853
Trụ sở Doanh nghiệp: 340 Âu Dương Lân, P. 3, Q. 8, Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938062808

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm