THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: ngucocphuonguyen.vn
Địa chỉ tên miền: ngucocphuonguyen.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm Thị Uyên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Ngũ cốc Phương Uyên
MST/ĐKKD/QĐTL: 0118014380
Trụ sở Doanh nghiệp: Nhà hộ Phạm Đắc Kiện, thôn Dục Nội, X. Việt Hùng,H. Đông Anh,Tp. Hà Nội
Tỉnh/Thành phố: Hà Nội
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01202001234

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm