THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Lê Nguyễn Corporation
Địa chỉ tên miền: lenguyencorp.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Thanh Tùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH tư vấn đầu tư và phát triển quốc tế Lê Nguyễn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0304022781
Trụ sở Doanh nghiệp: Số 002 Tòa nhà H1, Hoàng Diệu, P. 9, Q. 4, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839430152

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm