THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Khách sạn Đường sắt Đà Lạt
Địa chỉ tên miền: dalathotel.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Bùi Quang Toản
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi nhánh Công ty Cổ phần Sài Gòn Hoả xa - Khách sạn Đường sắt Đà Lạt
MST/ĐKKD/QĐTL: 0300481625-002
Trụ sở Doanh nghiệp: số 1 Quang Trung, P. 9, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng
Tỉnh/Thành phố: Lâm Đồng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 3822667

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm