THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: http://www.kynguyen.com.vn
Địa chỉ tên miền: kynguyen.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Viết Ý
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Máy Tính Kỷ Nguyên
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312150145
Trụ sở Doanh nghiệp: 153 Lê Thị Riêng, P. Bến Thành , Q. 1, TP HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0839253949

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm