THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.tinhtien.net
Địa chỉ tên miền: tinhtien.net
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Linh
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Ngọc Linh
MST/ĐKKD/QĐTL: 1601703947
Trụ sở Doanh nghiệp: ấp Mỹ Thuận,X. Mỹ Hòa Hưng, TP. Long Xuyên, An Giang
Tỉnh/Thành phố: An Giang
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0917696979

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm