THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: argroup.com.vn
Địa chỉ tên miền: argroup.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Ngô Thị Thu Thủy
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Mắt kính Ánh Rạng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0305536500
Trụ sở Doanh nghiệp: 2A Nguyễn Sơn Hà, P. 05, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02839295929

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm