THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Antran.vn
Địa chỉ tên miền: antran.vn
Người chịu trách nhiệm: Ngô Thị Thu Hoàng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thương Mại An Trần
MST/ĐKKD/QĐTL: 0301018314
Trụ sở Doanh nghiệp: 2A Nguyễn Sơn Hà, Phường 5, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 39295929

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm