THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Vitieubaoz's House PC
Địa chỉ tên miền: vitieubaoz.com
Người chịu trách nhiệm: Trần Duy Tân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Trần Duy Tân
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314587068
Trụ sở Doanh nghiệp: 732/19 Phạm Thế Hiển, P. 4, Q. 8, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0982011992

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm