THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Lâm Phong Store
Địa chỉ tên miền: lamphongstore.com
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Ngọc Khánh Dân
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Hộ Kinh Doanh Máy Tính Lâm Phong
MST/ĐKKD/QĐTL: 41C8020812
Trụ sở Doanh nghiệp: 591 Nguyễn Đình Chiểu, P. 2, Q. 3,Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01884482770

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm