THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: shophangsi.com
Địa chỉ tên miền: shophangsi.com
Người chịu trách nhiệm: Đặng Minh Hởi
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Đặng Minh Hởi
MST/ĐKKD/QĐTL: 58A8010306
Trụ sở Doanh nghiệp: 57/59C đồng khởi,khóm 9, P. 6, Tp. Trà Vinh Trà Vinh
Tỉnh/Thành phố: Trà Vinh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 01214951825

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm