THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.pensilia.com
Địa chỉ tên miền: pensilia.com
Người chịu trách nhiệm: NGUYỄN PHƯƠNG THẢO
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ PENSILIA
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310691036
Trụ sở Doanh nghiệp: 10 Trương Quyền, Phường 6, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838201210

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm