THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Website tour du lịch
Địa chỉ tên miền: saigontourist.net
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Hữu Y Yên
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Một Thành Viên Dịch vụ Lữ hành Saigontourist
MST/ĐKKD/QĐTL: 0310891532
Trụ sở Doanh nghiệp: 45 Lê Thánh Tôn, quận 1, TP HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 38279279

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm