THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: https://www.knxstore.vn
Địa chỉ tên miền: knxstore.vn
Người chịu trách nhiệm: Vũ Việt Tùng
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH AVAS
MST/ĐKKD/QĐTL: 0314529725
Trụ sở Doanh nghiệp: 6 Tạ Thu Thâu, P. Hiệp Phú, Q. 9, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 2873007476

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm