THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty cổ phần Phần mềm và Thương mại điện tử Huế
Địa chỉ tên miền: huesoft.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Trần Phương Quang
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Phần mềm và Thương mại điện tử Huế
MST/ĐKKD/QĐTL: 3301436719
Trụ sở Doanh nghiệp: 6 Lê Lợi, phường Vĩnh Ninh, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 2343822725

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm