THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: jumperkidsvietnam.com
Địa chỉ tên miền: jumperkidsvietnam.com
Người chịu trách nhiệm: Cung Đình Đạt
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Jumper Kids Việt Nam
MST/ĐKKD/QĐTL: 3301611424
Trụ sở Doanh nghiệp: 66 Lê Viết Lượng, P. Xuân Phú,Tp. Huế, Thừa Thiên Huế
Tỉnh/Thành phố: Thừa Thiên Huế
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0962422326

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm