THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Công ty TNHH Thành Công Bagitech
Địa chỉ tên miền: bagi.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Văn Hiếu
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thành công BAGITECH
MST/ĐKKD/QĐTL: 240080055
Trụ sở Doanh nghiệp: Thôn Dĩnh Tân, X. Tân Dĩnh, H. Lạng Giang, Bắc Giang
Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 1900636393

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm