THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: PEGA
Địa chỉ tên miền: pega.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Lê Thị Lan Hương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xe điện toàn cầu PEGA LTT
MST/ĐKKD/QĐTL: 2400756387
Trụ sở Doanh nghiệp: Lô số 17 Mở rộng cụm công nghiệp Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang, Việt Nam
Tỉnh/Thành phố: Bắc Giang
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0945746174

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm