THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: CARANO
Địa chỉ tên miền: carano.vn
Người chịu trách nhiệm: Nguyễn Phương Tiến
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Công ty TNHH Thiết Bị Gia Dụng Phương Gia
MST/ĐKKD/QĐTL: 0303419801
Trụ sở Doanh nghiệp: 78 Cao Thắng, Phường 4, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0979521364

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm