THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Quỹ Điêu khắc Đà Nẵng
Địa chỉ tên miền: danangsculpture.com.vn
Người chịu trách nhiệm: Phan Quỳnh Hương
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Quỹ điêu khắc Đà Nẵng
MST/ĐKKD/QĐTL: 0401281206
Trụ sở Doanh nghiệp: Làng nghề đá Mỹ nghệ Non Nước, Mai Đăng Chơn , Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Tỉnh/Thành phố: Đà Nẵng
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 2363968120

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm