THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: vanchuyenduongsat.com.vn
Địa chỉ tên miền: vanchuyenduongsat.com.vn
Người chịu trách nhiệm: 1
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Chi Nhánh Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa- Xí Nghiệp Dịch Vụ Vận Tải Hỏa Xa Sài Gòn
MST/ĐKKD/QĐTL: 0300481625-025
Trụ sở Doanh nghiệp: 01 Nguyễn Thông, P. 9, Q. 3, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02822112220

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm