THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: www.denledsieure.com
Địa chỉ tên miền: denledsieure.com
Người chịu trách nhiệm: LÊ NGỌC LOAN
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Lê Ngọc Loan
MST/ĐKKD/QĐTL: 0312755623
Trụ sở Doanh nghiệp: 38 Thoại Ngọc Hầu, P. Hòa Thạnh,Q. Tân Phú,Tp.HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 02838581769

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm