THÔNG TIN CHI TIẾT
Thông tin Website
Tên Website: Mỹ phẩm karla
Địa chỉ tên miền: karlacosmetics.vn
Người chịu trách nhiệm: Phạm phong phú
 
Thông tin Doanh nghiệp
Tên Doanh nghiệp: Nguyễn Phong Phú
MST/ĐKKD/QĐTL: 41K8018779
Trụ sở Doanh nghiệp: 223 Lãnh Binh Thăng, P. 12, Q. 11, Tp. HCM
Tỉnh/Thành phố: Hồ Chí Minh
Quốc gia: Việt Nam
Điện thoại: 0938540929

Thông tin đánh giá nhãn tín nhiệm